Projekt

Ett urval av de webbplatser WBC producerat samt en kort presentation av övriga projekt vi arbetar med. Flera av produktionerna är under ständig förändring, och vi har valt att presentera dessa separat under rubriken Pågående projekt. Avslutade produktioner hittar du här >>


Pågående projekt

www.kraftkultur.com och www.kulturdistributionen.se
- Webb- och e-posthosting m.m. för Kraft & Kultur AB samt Kulturdistributionen AB

www.rodakvarn.com
- Officiell webbplats för Biograf Röda Kvarn i Helsingborg

www.forfattarforbundet.se
- Konsultarbete på uppdrag av Sveriges författarförbund inför ombyggnad och utveckling av ny webbplats

www.alfaproject.com
- Ansvar för lansering, marknadsföring och kundkontakt i Sverige för e-handelslösningen MammonBase i samarbete med utvecklingsföretaget alfaproject.

www.spegeln.nu
- Officiell webbplats för Biograf Spegeln i Malmö

www.triangelfilm.se
- Utveckling av webbplats till Triangelfilm AB, en av Sveriges största filmdistributörer.

www.svenstedt.nu
- Secher & Svenstedt, planering och produktion av Carl Henrik Svenstedts personliga och konstnärliga webbplats.

Tillbaka >>

 


Avslutade projekt

sanger.triangelfilm.se
- Officiell webbplats för Roy Anderssons film Sånger Från Andra Våningen (som fick guldpalm i Cannes!)

www.bioskandia.se
- Produktion av officiell webbplats för Biografen Skandia AB i Stockholm (biografen är numera tyvärr nedlagd).

www.mash2000.nu
- Eventsite för skolprojekt på Biograf Spegeln i Malmö (webbplatsen avaktiverad efter projektets avslutande)

www.framtidsminnen.nu
- Produktion av webbplats för projektet Framtidsminnen, arrangerat av SKIFTEN - Konst, kultur & kommunikation vid Malmö Högskola.

[upp] [tillbaka]